IMPASOL

25.05.2021

Divize IMPASOL jsou nově vyvinuté produkty bezpečně nahrazující karcinogenní a vysoce hořlavé produkty. Jsou určeny pro rychlé a vysoce účinné odstranění nečistot z kovů, plastů, gum, elastomerů, barev, laků a povlaků.  


Impasol HCA IPA: Přímá náhrada za hořlavý, nebezpečný isopropylalkohol, alkohol, benzín a líh. Bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťující silou a rychlým odpařováním, obsah VOC pouze 0,08! Nemá žádný CLP symbol! Bez agresivního zápachu.

Impasol Bluesolv: Přímá náhrada za hořlavý, nebezpečný isopropylalkohol, alkohol a líh. Bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťující silou a rychlým odpařováním, obsah VOC pouze 0,08! Nemá žádný CLP symbol! Bez zápachu!

Impasol Green: Odstraňovač znečištění, olejů, maziv, vosků, lepidel, s vysokou odmašťovací silou. Nahrazuje toluen, ředidla, acetony, líh, benzín. Obsah VOC pouze 0,15! Nemá žádný CLP symbol! Bez agresivního zápachu

Impasol Striper 600: Odstraňovač starých nátěrů, barev, laků, lepidel. Speciálně pro čištění, rozpouštění a odstranění barev, pryskyřic, polymerů a lepidel na bázi polyuretanů, alkydů, epoxidů, akrylů a polyesterů. Nehořlavý, obsah VOC pouze 0,39kg/kg. Není klasifikován jako CMR reprotoxická látka.

Impasol Solvent S10: Koncentrát nehořlavé kapaliny pro odstraňování a rozpouštění znečištění, barev, inkoustů, tmelů, olejů, maziv, silikonů, pryskyřic, lepidel, mazutu, dehtu. Nahrazuje benzínové čističe, acetony a rozpouštědla. Nehořlavý, obsah VOC pouze 7%.

Impasol 6: Silný bezezbytkový nehořlavý odmašťovač. Odstraňuje znečištění, barvy, oleje, maziva, silikony a vosky. Náhrada za nebezpečné aromáty, toluen, ředidla a benzín.