monitorování odpadu

Sensority řešení pro odpadové hospodářství "DistSense" funguje na bázi bezdrátových čidel, které předávají naměřená data do centrálního úložiště, kde jsou dále zpracována a následně pomáhají k efektivnějšímu plánování a kontrole svozů.


Optimalizace svozu odpadů
pro města a obce

Příklady využití: kontejnery na směsný i tříděný odpad, nadzemní i podzemní

Využití zařízení pro průběžné monitorování zaplněnosti kontejnerů ve městech a obcích,
umožňuje získat detailní statistiky k průběhu naplňování a celkovému využití kontejnerů v
různých lokalitách včetně změn souvisejících se změnami v chování lidí dané např. pandemií.
Města a obce mohou tato data využít nejen k zefektivnění svozu odpadů a snížení nákladů, ale také k úpravě umístění či změnám frekvence vývozu a zvýšení komfortu svých obyvatel v
nakládání s odpady.

Řešení DistSense využívají města a obce v České republice i zahraničí, měří v krátkých intervalech a kromě informací o naplněností jak ve formě údaje o vzdálenosti nebo procentech zaplnění dokáže měřit i ve ztížených podmínkách (kovové kontejnery, podzemní kontejnery, kontejnery s protihlukovými řetězy apod.). Webová aplikace umožní kontrolu výsypu a přibližného umístění.


Optimalizace svozu městských odpadkových košů

Příklady využití: městské koše na zastávkách MHD, na ulicích, v parcích a náměstích

DistSense řešení umožňuje monitorovat zaplněnost košů na směsný i tříděný odpad, po celém městě, čímž zajistí reálná data o nutnosti svozu a umožní jak eliminovat zbytečné výjezdy k místům s nepravidelným či méně častým naplněním, ale také zvýšit komfort obyvatel naplánováním častějších svozů
v místech, kde dochází k rychlejšímu naplnění.

Řešení DistSense umožňuje měřit i malé velikosti košů či otevřené koše
a to v krátkých intervalech. Webová aplikace umožní kontrolu výsypu
a přibližného umístění.


Optimalizace svozu použitého textilu,
obuvi a elektro odpadu

Implementace řešení pro monitorování zaplněnosti kontejnerů na použitý textil, obuv elektroniku umožňuje efektivně plánovat svoz odevzdaných věcí.

Kontejnery jsou rozmístěné po celé republice a náklady na svoz mohou dosahovat 60 %
provozních nákladů. Tyto kontejnery se plní nepravidelně a aktuální znalost zda v kontejneru něco je, či nikoli je pro plánování svozů klíčová. Využití řešení pro monitorování zaplněnosti tak umožní snížit náklady až o 30 % zejména díky eliminací zbytečných výjezdů, úpravou tras a zvýšení naplněnosti svozových sběrných vozidel.

Řešení DistSense je vyzkoušeno po celé České republice, měří v krátkých intervalech a kromě
informací o naplněností jak ve formě údaje o vzdálenosti nebo procentech zaplnění dokáže měřit i ve ztížených podmínkách (kovové kontejnery, podzemní kontejnery, kontejnery s protihlukovými řetězy apod.). Webová aplikace umožní navíc kontrolu výsypu a přibližného umístění.