Údržba obce

Již přes 500 zákazníků v Evropě a déle než 7 let využívá pro opravy výtluků, vznikajících síťových rozpadů a jiných defektů na silnici, chodníku nebo parkovišti sofistikovanou technologii INFRASET. Více na www.infraset.cz

Likvidujte plevel ekologicky, pomocí kombinace horkého vzduchu a infračerveného záření. Vzduch přivodí teplotní šok rostlině, infračervené záření zahubí semena v půdě. Více na www.infraweed.cz